Jelzés a világba
2015. augusztus 28. /

Kassák Lajos első folyóirata, az 1915-ben alapított, ekképpen most 100 éves A Tett művészeti és politikai szempontból egyaránt támadta a háború kultúráját. A kiállítás azt mutatja be, hogyan szegült szembe a lap a baloldali, szociális, társadalomkritikus felfogásán és újszerű

folyóirat-szerkesztői elvén keresztül a háború kultúrájával, vagyis az ellenséget megbélyegző beszédmóddal. A Tett radikális művészeti és politikai álláspontot képviselt, ez azonban a mai olvasó számára kevéssé érzékelhető. Száz év távlatában elhalványodnak azok a viszonyítási pontok, amelyekhez képest a lap egykor normasértőnek, felforgatónak, sőt, a „hadviselés érdekeit veszélyeztetőnek” hatott.
A kiállítás azokat, A Tett hátterét jelentő hazai és nemzetközi kontextusokat vázolja fel, amelyek relációjában a folyóirat úgy tűnt fel, mint egy jelzés a világba – ahogy a kiállítás címéül is választott Kassák-kiáltvány fogalmaz. A tárlatnak ugyanakkor nem célja kultikus módon megünnepelni Kassák folyóiratának a centenáriumát. Túlságosan leszűkítő lenne A Tettet csupán bátor háborúellenes kiállásként, vagy a lapban közölt művek esztétikumára koncentrálva a korai avantgárd útkeresésének múzeumaként bemutatni. A kiállítás elsődleges forrásokra támaszkodva rekonstruálja a lap legfontosabb kontextusait: a tömegsajtót, a háború kultúráját, a művészeti és politikai hátországot, valamint Kassák ezekre válaszul felépített háborúellenes internacionálisművészet-elképzelését.

Kassák Múzeum (III., Fő tér 1.)
09. 27-ig