Újratervezés
2015. augusztus 28. /

Az új struktúrában működő MODEM – Déri Múzeum első nagyszabású, mindhárom emeletet betöltő kiállítása, ahogyan címe is sugallja, új szemszögből szeretné bemutatni az Antal–Lusztig-magángyűjteményt, illetve annak egy részét.

A kiállítás az épület földszintjén egy arcképcsarnokkal kezdődik, amely hatásában az egykori főúri galériákra emlékeztetheti a látogatót. A gyűjteményben számos portré található, köszönhetően annak, hogy a 20. század első fele – amikor a műfaj egyik virágkorát élte – rend­kí­vül gazdagon reprezentált a gyűjteményben. Az arcképcsarnokban hí­res költők, festők, tudósok, ismert vagy ismeretlen barátok és rokonok arcképei mellett helyet kapnak az egyszerű, névtelen emberek portréi is.
A második emeleten a művek három fő témakörbe sorolhatók. A legnagyobb szekció azt mutatja be, hogyan jelennek meg a 20–21. századi művészetben az olyan nagy kulturális tradíciók, mint pl. a zsidó-keresztény kultúra vagy a szélesebb értelemben vett környezet. A gyűjteményben hangsúlyosan vannak jelen a zsidó hagyományokat feldolgozó és a keresztény ikonográfiát követő alkotások. Ezen művek egy része szakrálisnak mondható, más részük a tradicionális jelképrendszerek elemeiből építkezik.
A tradíciók szekcióját két elvontabb témakör fogja közre, az egyikben az idő, a másikban a tér fo­ga­lom­kö­rébe vonható művek láthatók. Az idő szekció fő motívuma s egyben szimbóluma az óra. Míg a földszinti válogatás egy műfajból, az arcképből indul ki, a második emeleti szekciók te­ma­ti­kai szempontokat kö­vet­nek, addig a harmadik emelet az ábrázolás egyik 20. századi nagy kalandját idézi meg: a figurativitástól való elszakadást reprezentatív magyar és nemzetközi alkotásokon keresztül tanulmányozhatjuk.
Az egymást követő szintek a gyűjtői attitűd változását is igyekeznek reprezentálni. A műgyűjtés egy párbeszéd, gyűjtő és gyűjteménye folyamatos interakcióban van egymással. A gyűjtő ízlésével együtt változik a gyűjtemény, ugyanakkor a művek is folytonosan alakítják, formálják a gyűjtő személyiségét, világlátását.
A mintegy 400 műből álló tárlatot a hagyományos képzőművészeti műfajok (festmények, grafikák, plasztikák) mellett installációk és videoművek is színesítik.

Debrecen, MODEM
2016. 01. 31-ig