Nevetni kell, ennyi az egész
2020. március 17. /

Péterfy Gergely kiváló regényének hősei Magyarországon élnek a Dunakanyarban, egy fiktív község, Herkulesvár egyik régi villájában a múlt század harmincas éveitől napjainkig. Péter, az apa polgári értékek között nőtt fel, majd a számára elfogadhatatlan politikai változások miatt
Herkulesvárra menekül, ahol festményei, könyvei között véli megtalálni a biztonságot. Lányát, Olgát és unokáját, Kristófot saját értékrendje szel­le­mé­ben neveli. Terve csődöt mond, a villa falai között felnövő Olga és Kristóf neveltetésük okán egészen mások, mint az őket körülvevő világ, így a családtörténet egyben hanyatlástörténet is. Olga és fia szá­má­ra az elvonulás nem megoldás, menedéket sem a kultúrában ke­res­nek: Olga az alkoholban, Kristóf a számítógépes játékok világában.
A szerző a jelenünkről ír, pontosabban arról, hogyan lett ilyenné az a jelen, amelyben vagyunk. Rózsásnak aligha mondható a történelmünk közel száz évéről megrajzolt kép, ám úgy tűnik, nem vagyunk teljesen tehetetlenek napjaink erőszakos, a műveltséget kevésre becsülő vi­lá­gá­ban. Ha mást nem is tehetünk, legalább nevethetünk a hülyéken, a hülyeségeken. És ez bizony nem kevés.

Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint
Kalligram, 2019
405 oldal / 3990 Ft